Selaa Lukareita ilman kirjautumista  / Browse timetables without logging in
 
Ongelmia kirjautumisessa? IT Servicedesk auttaa:
IT Servicedesk
  
Problems logging in? IT Servicedesk helps:
IT Servicedesk
 
TIEDOTTEET / INFO

Huomioitavaa syksyn 2020 opetuksen aikatauluista
5.6.2020 12.19.21
Tiedekunnat ja Kielikeskus tekevät opetusta koskevat päätökset ja tiedottavat niistä opiskelijoita tarkemmin seuraavan aikataulun mukaisesti:

- viimeistään 30.6. mennessä elo- ja syyskuussa 2020 alkavan opetuksen järjestelyt
- viimeistään 7.8. mennessä loka-, marras- ja joulukuussa 2020 alkavan opetuksen järjestelyt
- Avoin yliopisto informoi omia opiskelijoitaan

Pyydämme huomioimaan, että oppiaineet vastaavat opetusjärjestelyitä koskeviin tiedusteluihin tiedottamalla opiskelijoitaan yhtäaikaisesti sitä mukaa kun opetusjärjestelyt varmistuvat, mutta viimeistään edellä mainitun aikataulun mukaisesti. Opiskelijoita pyydetään seuraamaan yliopiston viestintäkanavia, esimerkiksi oman pääaineen opintoyhteisöä, UEF opiskelijat-ryhmää Yammerissa, Kamun ja WebOodin uutisia.

N.B. regarding the timetables of fall semester 2020
3.6.2020 14.52.14
The faculties and the Language Centre will make their decisions on teaching, and inform students about these decisions, as follows:

- by 30 June regarding arrangements of teaching starting in August and September;
- by 7 August regarding arrangements of teaching starting in October, November and December; and
- The Open University will inform its own students.

We kindly ask you to note that the academic subjects will answer questions relating to teaching arrangements by informing all their students simultaneously of these arrangements as soon as they are confirmed; however, no later than by the dates indicated above. Students are encouraged to follow the university’s communication channels, including the study community of their major subject, the UEF Students group on Yammer as well as news published in Kamu and WebOodi.